MUP mora da obeleži sve kamere u Beogradu

Krajem avgusta usvojen je Pravilnik o načinu snimanja na javnom mestu i načinu saopštavanja namere o tom snimanju. Dokument u 10 članova detaljnije definiše čime i na koji način sme da se vrši snimanje tj. nadzor javnog prostora, kao i obaveze da su građani o tome uvek obavešteni. Na taj način je propisana obaveza MUP-a da obeleži sve pametne kamere koje se već godinu dana postavljaju u Beogradu, a koje su do sada samo građani označavali nalepnicama inicijative hiljade.kamera.rs

Pročitajte više na: https://www.sharefoundation.info/sr/mup-mora-da-obelezi-sve-kamere-u-beogradu/