Hronologija

2009.

Prvi sporazum

Sporazum o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture sklopljen je između Vlade Srbije i Vlade NR Kine avgusta 2009. Sporazum je 2013. ozvaničen Zakonom o potvrđivanju Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Srbije i Vlade NR Kine.

2011.

Razgovori sa kompanijom Huawei

Na temelju ovog sporazuma, MUP Srbije i kineska kompanija “Huawei Technologies Co, Ltd” 2011. godine započinju razgovore o projektu “Sigurno društvo”. Razgovara se “o mogućnostima i unapređenjima informacionog i telekomunikacionog sistema MUP-a kroz izradu rešenja za povećanje opšte bezbednosti građana.”

2014.

“Sigurno društvo”

Decembra 2014. MUP Srbije i Huawei zaključuju Memorandum o razumevanju koji se odnosi na realizaciju projekta “Sigurno društvo”.

2016.

Strateško partnerstvo

Decembra 2016. Vlada izdaje saglasnost za sklapanje Sporazuma o strateškom partnerstvu MUP-a i kompanije Huawei za uvođenje Elte tehnologija i rešenja za “bezbedan grad” u sistemima javne bezbednosti. Sporazum je sklopljen početkom februara 2017.

2017.

Prve najave

U jesen 2017. predstavnici državne administracije počinju da izlaze u javnost sa prvim informacijama o sistemu pametnog nadzora. Ministar unutrašnjih poslova najavljuje kupovinu opreme, kamera i softvera od kompanije Huawei radi bolje kontrole saobraćaja i efikasnijeg sprečavanja krivičnih dela. Krajem iste godine, ministar navodi da su kamere po Beogradu postavljene da bi se “obnovio” sistem video-nadzora.

2019.

“Hiljade kamera” u Beogradu

Početkom 2019. godine ministar unutrašnjih poslova i direktor policije najavljuju postavljanje blizu hiljadu kamera na 800 lokacija u Beogradu. Predviđeno je da se mreža kamera postepeno širi sa Beograda na autoputeve i magistrale, a biće opremljene softverom za prepoznavanje lica i registarskih tablica. Odgovarajućom opremom raspolagaće i patrolna vozila, kao i policajci na ulici. Funkcioneri tvrde da građani nemaju razloga za sumnju da će dolaziti do zloupotrebe ličnih podataka.

2019.

Procena uticaja MUP

U avgustu 2019. počinje primena novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Mesec dana kasnije, u skladu sa Zakonom, MUP izrađuje Procenu uticaja obrade na zaštitu podataka o ličnosti korišćenjem sistema video nadzora, ali je ne objavljuje. Oktobra iste godine, Ministarstvo unutrašnjih poslova ponavlja uveravanja da privatnost građana neće biti ugrožena, uz napomenu da je Procena uticaja dostavljena na mišljenje Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti.

2019.

“Analiza procene uticaja”

Javnost u novembru 2019. dolazi do teksta Procene uticaja. Aktivisti i organizacije pozivaju MUP da do daljeg obustavi uvođenje pametnog nadzora, usled propusta da se ovako invazivna mera neselektivnog nadzora građana opravda konkretnom svrhom, zasnovanom na utvrđenim činjenicama.

2019.

Mišljenje Poverenika

Istovremeno, Poverenik izdaje mišljenje da Procena uticaja nije izrađena u skladu sa Zakonom, sa praktično istim nalazima kao u analizi organizacija civilnog društva.

2020.

Postavljanje kamera je u toku

Preko društvenih mreža građani svakodnevno javljaju da se u njihovim ulicama i kvartovima radi na infrastrukturi i postavljaju kamere koje deluju invazivno u odnosu na prostor i gustinu naseljenosti.