NE SNIMAJ MI LICE

Zahtevamo od Vlade, Skupštine i drugih nadležnih organa Republike Srbije da bez odlaganja zabrane upotrebu tehnologije za biometrijski nadzor koji ugrožava naša prava i slobode u javnom prostoru.

Od Ministarstva unutrašnjih poslova zahtevamo punu transparentnost o kupovini i ceni ove tehnologije i upotrebi sistema koji se sastoji od hiljada kamera na ulicama Beograda. 

Kampanja za zabranu masovnog biometrijskog nadzora u javnim prostorima evropskih gradova pokrenuta je u koaliciji sa Evropskom mrežom za digitalna prava (EDRi) i više evropskih i svetskih organizacija.

Širom Evrope policija, lokalne vlasti i privatne firme u tajnosti uvode intruzivne, eksperimentalne tehnologije koje mogu da prate, analiziraju i pretvaraju naša lica i tela u digitalne objekte dok se krećemo na javnim mestima. Sačuvajmo javni prostor u kom su naša prava, slobode i društvo zaštićeni.

Pametne kamere za prepoznavanje lica postavljaju se na ulice Beograda bez učešća javnosti, bez razgovora o posledicama koje totalni nadzor može ostaviti na naše društvo. Instalacija sistema od početka se sprovodi u suprotnosti sa Ustavom i zakonima. Policija odbija da otkrije detalje sistema i koliko on košta građane Srbije. Ne objavljuje se ni potpuna lista lokacija na kojima su postavljene kamere. Građani su se sami organizovali i pod haštagom #hiljadekamera do sada popisali 1001 kameru na 469 lokacija u Beogradu.

Javni prostori su mesta za druženje i udruživanje. Za susrete i proslave sa prijateljima. Za političke rasprave. Za protest protiv nepravde. Sve ono što slobodno radimo u gradskim prostorima koji nam svima pripadaju, sada je pod pretnjom stalnog i sveobuhvatnog nadzora. 

Nikada ne bismo prihvatili da nas neko stalno prati, nadgleda i analizira ko smo, šta radimo, kada i gde se krećemo. Upravo to su procesi ovakvih biometrijskih tehnologija – pretvaraju svakog od nas u potencijalne kriminalce.

Istraživanja pokazuju da se ove tehnologije koriste za progon ljudi koji samo koriste svoje pravo da budu slobodni i anonimni na ulici. Najmanje 15 evropskih država isprobalo je tehnologije biometrijskog nadzora, kao što je prepoznavanje lica u javnom prostoru. Sa druge strane u SAD, pet velikih gradova je zabranilo upotrebu tehnologije za prepoznavanje lica.

Vreme je da dignemo glas i zaštitimo javni prostor kao svoje demokratsko utočište!

Potpiši peticiju za zabranu biometrijskog nadzora