Biometrija u Beogradu: put Srbije pokazuje opasnost rastuće države nadzora

U susedstvu EU, Srbija je u okviru projekta „Bezbedan grad“ instalirala biometrijski video-nadzor koji pokriva praktično sve javne prostore u Beogradu. Pritisak javnosti podigao je lestvicu za upotrebu biometrijske tehnologije, ali ovaj uzbunjujući projekat ilustruje potrebu za transparentnom regulacijom takvih sistema u cilju zaštite ljudskih prava.

Pročitajte više na: https://eu.boell.org/en/2021/05/19/biometrics-belgrade-serbias-path-shows-broader-dangers-surveillance-state