hiljadekamera

MUP mora da obeleži sve kamere u Beogradu

Krajem avgusta usvojen je Pravilnik o načinu snimanja na javnom mestu i načinu saopštavanja namere o tom snimanju. Dokument u 10 članova detaljnije definiše čime i na koji način sme da se vrši snimanje tj. nadzor javnog prostora, kao i […]

Kamere bez upotrebne dozvole / Procena uticaja 2.0

Dok su dokumentu s kraja prošle godine nedostajali formalni elementi kako bi se on smatrao Procenom uticaja obrade na zaštitu podataka o ličnosti, ovog puta je Poverenik imao ozbiljnije, materijalne zamerke, koje upućuju na to da upotreba masovnog biometrijskog nadzora […]

Hiljadu zašto, hiljade kamera

Od sredine maja, kada je pokrenuta inicijativa za mapiranje sistema masovnog biometrijskog nadzora u Beogradu, građani su otkrili duplo veći broj pametnih kamera u odnosu na zvanični spisak policije i čak tri puta više punktova sa kojih se javni gradski prostori drže pod nadzorom. Neostvareno […]